PHÒNG  GD-ĐT   TP BẠC LIÊU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

       Số: 04 /KH-VK                                               Vĩnh Trạch, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

 

 
 

 

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-SGDKHCN ngày 18/01/2022 của SGDKHCN  kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Trường mẫu giáo Vành Khuyên xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị như sau:

I. Mục đích : Đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, mục tiêu chất lượng giáo dục.

II. Nội dung:

Tổ chức dạy học  trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ trong trường học.

III.  Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh

 

      1. Công tác chuẩn bị của nhà trường

        a. Về công tác tổ chức

- Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, nhân viên y tế làm Phó Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện trạm y tế xã và các tổ chức trong nhà trường.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường.

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế làm đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

- Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (thực phẩm nấu ăn, nước uồng, vệ sinh môi trường,...) cam kết đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19 ( bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, bố trí đủ xà phòng và nước ở nhà vệ sinh; thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải y tế…); Bố trí lối đi phân luồng học sinh khi vào trường và tan trường.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi trẻ có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Khăn mặt, khăn lau tay cho trẻ thì phải đảm bảo mỗi trẻ có 01 khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.

- Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch; Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.

- Tập huấn cho giáo viên, cán bộ nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 như: sốt, ho, khó thở.

- Trước khi trẻ đi học trở lại, thông qua sổ bé ngoan hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường.

     b. Đối với trẻ

Nhà trường yêu cầu giáo viên , giám sát, nhắc nhở trẻ thực hiện nghiêm túc các nội quy phòng bệnh của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ y tế như mang khẩu trang trên đường đến trường, thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh cá nhân....

   c. Đối với giáo viên

Nhà trường  chỉ đạo, giám sát, nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm túc các nội quy phòng bệnh của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế cụ thể:

- Thông báo cho phụ huynh qua bảng tin của lớp, zalo nhóm, lớp... để gửi thông tin, hướng dẫn cho cha mẹ trẻ về các nội dung khi trẻ đến trường và thời gian trẻ  ở nhà:

+ Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của trẻ  và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh trong sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ GDĐT ban hành.

+ Yêu cầu cha mẹ trẻ theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của trẻ trước khi đến trường; nếu trẻ  có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cha mẹ trẻ cho con nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho trẻ ở nhà nếu trẻ  đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

+ Thông tin cho cha mẹ trẻ  biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để cha mẹ trẻ yên tâm.

+ Hướng dẫn cha mẹ trẻ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi đưa, đón con.

- Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ trẻ để theo dõi sức khỏe của trẻ.

- Giáo viên của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Tại trường, giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở trẻ thực hiện đúng yêu cầu về quy định phòng dịch để dảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19. Khi đến đơn vị phải quét mã QR khai báo y tế, thực hiện đúng khẩu hiệu 5K của Bộ y tế quy định.

- Hàng ngày lau sàn nhà, lau chùi bụi bẩn, hàng tuần rữa đồ chơi, sắp xếp lớp học, nhà vệ sinh gọn gàng, thông thoáng, an toàn cho trẻ.

     d. Đối với nhân viên y tế

- Liên hệ với trạm y tế xã để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường thành lập Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

-Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ (thực phẩm,  bán đồ ăn, vệ sinh môi trường,...) và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly trẻ, giáo viên, cán bộ công nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết).

- Hàng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường,

- Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe trẻ, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.

- Khi phát hiện trẻ, giáo viên, cán bộ nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã,  cơ quan quản lý và cha mẹ trẻ.

-  Kiểm tra hàng ngày và báo cáo Ban Giám hiệu bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

-  Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

      e  . Đối với nhân viên bảo vệ

-  Bảo vệ tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bảo vệ không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Hạn chế cho cha mẹ trẻ, người không có nhiệm vụ vào trường.

- Những người không phải là cán bộ, giáo viên của nhà trường (gọi là khách) khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+ Quét mã QR khai báo y tế.

+ Đo nhiệt độ, hỏi xem có sốt, ho, khó thở không. Nếu có thì không cho vào trường.

+ Báo với Ban Giám hiệu nhà trường kịp thời.

+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết (giao cho nhân viên y tế thiết lập mẫu sổ)

+ Đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với khách.

+ Yêu cầu khách đeo khẩu trang đúng cách.

-  Nhắc nhở  giáo viên, cán bộ nhà trường đeo khẩu trang đúng cách, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi.

-  Khi bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

      f. Đối với nhân viên Phục vụ: Nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên tổng vệ sinh khuôn viên trường, thường xuyên lau chùi, khử khuẩn cầu thang, tay nắm cửa, không để sân trường ứ đọng nước, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, đảm bảo luôn xanh-sạch-đẹp, an toàn...

Thường xuyên vệ sinh các bồn rữa tay cho trẻ ở khu vực ngoài sân trường, nhà vệ sinh CB-GV-NV; kịp thời bổ sung xà phòng hoặc dung dịch rữa tay.

 2. Ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học

Khi phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động của nhà trường có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi ngờ) tại trường học, nhà trường kịp thời:

- Đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Nhân viên y tế đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang phục bảo hộ y tế. Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi ngờ và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch; đồng thời thông tin, báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục cấp trên để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo.

3. Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp :

- Tuần thứ  tư  ( từ ngày 28/2 đến 05/3 ): Tập trung trẻ mẫu giáo 5 tuổi ( lớp lá) đến trường học 01 buổi/ngày.

- Tuần thứ năm ( từ ngày 07/3 đến 12 /3 ): Tập trung trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ( Trẻ lớp mầm, chồi, lá) đến trường học 01 buổi/ngày.

- Tuần thứ sáu ( Từ ngày 14/3 đến 19/3) trở đi : Tiếp tục tổ chức cho tất cả trẻ em độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đến trường học 01 buổi/ngày.

* Lưu ý : Trong thời gian tập trung học sinh, các trường không tổ chức ăn bán trú, không tổ chức các hoạt động tập thể. Sau ngày 19/3/2022, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh sở GD-KHCN, PGD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức nuôi dạy, giáo dục và tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Triển khai kế hoạch đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nghiêm túc thực hiện và lồng ghép đưa nội dung vào kế hoạch năm, tháng, tuần của cá nhân, nhóm, lớp.

- Đăng tải Kế hoạch lên trang website và bản tin của nhà trường, của các nhóm, lớp để phụ huynh và khách nắm, phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;

- Lưu: VT.                                                                         

                             HIỆU TRƯỞNG