THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP CHO HỌC SINH 

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN- TP BẠC LIÊU

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh

 

Căn cứ vào kế hoạch số 04/KH-SGDKHCN ngày 18/01/2022 của SGDKHCN tỉnh Bạc Liêu về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trường MG Vành Khuyên TP Bạc Liêu xin thông báo đến phụ huynh về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh đi học trở lại cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI

1. Từ ngày 7/02- 26/02/2022

Tiếp tục quay video bài dạy hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục và vui chơi cùng trẻ tại nhà.

2. Từ ngày 28/2 đến 05/3/2022

Tập trung trẻ mẫu giáo 5 tuổi ( lớp lá) đến trường học 01 buổi/ngày.

3. Từ ngày 07/3 đến 12 /3/2022

Tập trung trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ( Trẻ lớp mầm, chồi, lá) đến trường học 01 buổi/ngày.

4. Từ ngày 14/3 đến 19/3/2022 trở đi

Tiếp tục tổ chức cho tất cả trẻ em độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đến trường học 01 buổi/ngày.

II. THỜI GIAN ĐÓN – TRẢ TRẺ

1. Thời gian đón trẻ.

- Từ 6h45 - 7h15

2. Thời gian trả trẻ.

- Từ 10h - 10h 30

 

* Lưu ý: Trong thời gian tập trung học sinh, nhà trường không tổ chức ăn bán trú, không tổ chức các hoạt động tập thể. Sau ngày 19/3/2022, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sẽ thông báo sau.

                                                                                Vĩnh trạch, Ngày 7 tháng 02 năm 2022

                                                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                                                  (Đã ký)