PHÒNG GD & ĐT TP. BẠC LIÊU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN      Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
     
DANH SÁCH BÉ NGOAN TOÀN DIỆN
NĂM HỌC 2021 -2022
     
STTHọ và tênDanh hiệuGhi chúLớp
1Phan Trung TínBé ngoan toàn diện Mầm
2Trần Mạnh TườngBé ngoan toàn diện Mầm
3Trần Ngọc Thảo AnBé ngoan toàn diện Mầm
4Lâm Thị Canh NhaBé ngoan toàn diện Mầm
5Lê Gia BảoBé ngoan toàn diện Mầm
6Phùng Kim TuyềnBé ngoan toàn diện Chồi 1
7Bùi Xuân Bảo ChâuBé ngoan toàn diện Chồi 1
8Ngô Gia HàoBé ngoan toàn diện Chồi 1
9Ngô Tuấn ThịnhBé ngoan toàn diện Chồi 1
10Sơn Thị Thanh  NgàBé ngoan toàn diện Chồi 1
11Lâm Thị Sóc  PhiaBé ngoan toàn diện Chồi 1
12Lâm Nhã PhươngBé ngoan toàn diện Chồi 1
13Nguyễn Phát NghĩaBé ngoan toàn diện Chồi 1
14Trương Hoàng HưngBé ngoan toàn diện Chồi 1
15Trần Trí HàoBé ngoan toàn diện Chồi 2
16Lâm Thị Lin ĐaBé ngoan toàn diện Chồi 2
17Lê Nhã UyênBé ngoan toàn diện Chồi 2
18Trần Nghi ĐìnhBé ngoan toàn diện Chồi 2
19Văn MinhBé ngoan toàn diện Chồi 2
20Sơn Dương Gia NghiBé ngoan toàn diện Chồi 2
21Mộc Gia PhúcBé ngoan toàn diện Chồi 2
22Trần Như QuỳnhBé ngoan toàn diện Chồi 2
23 Lê Thiên VyBé ngoan toàn diện Chồi 3
24 Lê Lâm Gia PhúcBé ngoan toàn diện Chồi 3
25Phan Thị Tuyết NgânBé ngoan toàn diện Chồi 3
26Hồ Huỳnh Ngọc AnBé ngoan toàn diện Lá 1
27Trần Lê Mai  AnhBé ngoan toàn diện Lá 1
28Đống Huỳnh Gia  HàoBé ngoan toàn diện Lá 1
29Phan Huỳnh Thảo  NguyênBé ngoan toàn diện Lá 1
30Trần Thị Bích  PhươngBé ngoan toàn diện Lá 1
31Lâm Ngọc  YếnBé ngoan toàn diện Lá 1
32Sơn Lâm Trà  MyBé ngoan toàn diện Lá 1
33Lê Dư  HoàiBé ngoan toàn diện Lá 1
34Nguyễn Thị Mỹ NgọcBé ngoan toàn diện Lá 1
35Nguyễn Huỳnh Yến  VyBé ngoan toàn diện Lá 2
36Vũ Thanh  ThanhBé ngoan toàn diện Lá 2
37Đỗ Ái  NgọcBé ngoan toàn diện Lá 2
38Huỳnh Ngọc Diệu  AnhBé ngoan toàn diện Lá 2
39Trần Thái Tuyết NhiBé ngoan toàn diện Lá 2
40Thái Tường  VyBé ngoan toàn diện Lá 2
41Lê Lương Phương  ThùyBé ngoan toàn diện Lá 2
42Nguyễn Ngọc Nhã  UyênBé ngoan toàn diện Lá 2
43Lâm Như Phúc  HânBé ngoan toàn diện Lá 2
44Lê Trọng PhúcBé ngoan toàn diện Lá 2
45Trần Ngọc HuệBé ngoan toàn diện Lá 2
46Trần Mộng ThyBé ngoan toàn diện Lá 3
47Nguyễn Thảo VyBé ngoan toàn diện Lá 3
48Phạm Như NgọcBé ngoan toàn diện Lá 3
49Quách Tường VyBé ngoan toàn diện Lá 3
50Trần Tuệ LâmBé ngoan toàn diện Lá 3
51Lê Gia PhúcBé ngoan toàn diện Lá 3
52Đỗ Phương AnhBé ngoan toàn diện Lá 3
53Quách Hiếu ThiênBé ngoan toàn diện Lá 3
54Lê Thảo NguyênBé ngoan toàn diện Lá 3
55Dương Gia ThịnhBé ngoan toàn diện Lá 3
56Mã Hoàng Gia HânBé ngoan toàn diện Lá 3
57Đào Ngọc HằngBé ngoan toàn diện Lá 4
58 Nguyễn Ngọc Thảo MyBé ngoan toàn diện Lá 4
59Nguyễn Ngọc Thảo QuỳnhBé ngoan toàn diện Lá 4
60 Thái Lâm Hà VyBé ngoan toàn diện Lá 4
61 Nguyễn Bảo KhangBé ngoan toàn diện Lá 4
62Phạm Yến OanhBé ngoan toàn diện Lá 4
63  Trần Đăng KhôiBé ngoan toàn diện Lá 4
64  Huỳnh Kim AnhBé ngoan toàn diện Lá 4
65   Nguyễn Bảo NgọcBé ngoan toàn diện Lá 4
66 Thạch Thị Hống DiệuBé ngoan toàn diện Lá 4
67  Trương Trường Thịnh Bé ngoan toàn diện Lá 4
68 Trương Lâm HùngBé ngoan toàn diện Lá 5
69 Nguyễn Đại CátBé ngoan toàn diện Lá 5
70 Nguyễn Thị Ngọc TrúcBé ngoan toàn diện Lá 5
71 Nguyễn Thanh NhãBé ngoan toàn diện Lá 5
72 Nguyễn Như NgọcBé ngoan toàn diện Lá 5
73 Nguyễn Bích TrâmBé ngoan toàn diện Lá 5
74 Trần Mẫn ĐamBé ngoan toàn diện Lá 5
75 Nguyễn Ngọc TuyềnBé ngoan toàn diện Lá 5
76 Võ Thị Mai HoaBé ngoan toàn diện Lá 5
77 Trần Trọng PhúcBé ngoan toàn diện Lá 5
78 Võ Hoàng Đăng KhoaBé ngoan toàn diện Lá 5
     
  Hiệu trưởng 
     
     
     
  Ong Thị Hạnh Kiều